seriózna a dôkladná analýza dát

adela | 10.02.2012

Vo väčšine štátov EU je očkovanie len odporúčané!
Prečo nie aj na Slovensku!?

"Názory laickej verejnosti pritom stoja proti väčšinovému názoru odbornej verejnosti. Ak jestvuje prienik týchto názorov, nikdy sme nemali problém ho podporiť."

A Zem je placatá, aj to bol väčšinový názor odbornej verejnosti na škodu " laickej menšiny".

Pridať nový príspevok