Re:zase o ničom

Eva Juhárová | 08.02.2012

Mňa by zase zaujímalo, kdeže je tá slávna Deklarácia, kde sa toto tvrdí. Hľadali sme naozaj usilovne a dokonca aj na Sprievodcovi očkovaním sa záujemca pýtal na presný zdroj.
Pozrite si odpoveď:

"Kde na internete nájdem závery summitu UNICEF v Budapešti?

Aladár:

Viete mi poradiť, kde na internete nájdem závery summitu UNICEF v Budapešti, na ktorom bolo deklarované právo dieťaťa na ochranu pred infekčnými chorobami očkovaním? Môže byť aj v angličtine.

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.:

Summit UNICEF v Budapešti reflektoval program Organizácie spojených národov – zdravie pre všetkých do roku 2000, ktorý bol zameraný na ochranu detí pred infekčnými chorobami a zníženie úmrtnosti detí v celom svete. Tento program bol zakomponovaný do preambuly Deklarácie práv dieťaťa ktorá bola ratifikovaná členskými štátmi OSN v roku 1990. Presný právnický výklad a jeho odraz v našom práve bol prezentovaný na druhom Vakcinologickom kongrese (Patria V.Tatry v januári 2011 ) – v súhrnoch tohto kongresu je možné nájsť právnu formuláciu uvedeného tvrdenia."

https://www.sprievodcaockovanim.sk/ockovanie-vseobecne/kde-na-internete-najdem-zavery-summitu-unicef-v-budapesti.html

no a pokračovanie je tu (pre rozsiahlosť textu uvediem len zdroj):


https://www.sprievodcaockovanim.sk/ockovanie-vseobecne/co-hovori-o-ockovani-deklaracia-prav-dietata.htmlŽelám každému veľa úspechov pri hľadaní tej časti deklarácie Unicef.

Môj osobný názor je, že neexistuje.

Pridať nový príspevok