zase o ničom

adela | 08.02.2012

"Treba zobrať do úvahy ešte jeden názor a to názor dieťaťa.Deklarácia UNICEF hovorí, že "Dieťa má právo byť chránené pred infekčnými chorobami očkovaním."

Dieťa má právo byť chránené pred infekčnými chorobami jedmi????? Vysvetlí mi už nejaký odborník blahodárnosť prevencie jedmi!!!???? Ako môže byť jed prevenciou???

Pridať nový príspevok