Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:prof. Horváthová nechce byť uvedená na tejto stránke

janiina | 06.02.2012

Myslím si, že citovať z vyjadrenia kandidáta na poslanca, ktoré bolo zaslané e-mailom ako odpoveď na otázku k volebnému programu strany či hnutia (nešlo ani o súkromný rozhovor ale o preposlanie stanoviska kandidáta ako odborníka v oblasti zdravotníctva), by nemalo kandidátovi robiť problém. Či máš pocit, že odpoveď pre jednu konkrétnu osobu by sa mala líšiť od odpovede pre bližšie neurčenú skupinu potenciálnych voličov? Ak ide o zaujatie stanoviska k danej otázke, považujem to za verejne prejavený názor vo volebnej kampani, ktorý má napomôcť voličom utvoriť si názor o strane, resp. prinajmenšom o konkrétnom kandidátovi.

Pridať nový príspevok