Re:Re:Re:Re:prof. Horváthová nechce byť uvedená na tejto stránke

Leon | 02.02.2012

Mr.Answer,
Podľa obsahu emailov sa jedná o bežnú emailovú komunikáciu, ktorá NEOBSAHUJE závažné skutočnosti, ktoré by evidentne poškodzovali záujmy zúčastnených osôb. Snažíte sa vec posúvať do roviny „odpočúvania utajených skutočností „typu SaS-anka a p.Kočner“

Treba len normálne čítať, čo je napísané, Mr.Answer...

V emaile z 2012/1/30 je odpoveď od pani I.Adamovej v tomto znení:
„...Váš e-mail sme preposlali priamo pani Horváthovej. Myslím, že pre našich kandidátov nebude problém prísť do akejkoľvek diskusie a hájiť si vlastné názory, ktoré majú na rezort zdravotníctva a jeho jednotlivé problémy.“
V emaile z 2012/1/29 v odpovedi od pani Horváthovej:
„...Ja osobne som otvorená akejkoľvek rozumnej diskusii a argumentom, s prizvaním odbornej i laickej verejnosti.“

Z toho vyplýva za:
a) občan, ktorý má záujem pôsobiť v politickej strane a jeho meno sa nachádza na kandidátke politickej strany, musí byť pripravený znášať tlak verejnosti a zodpovednosť z toho vyplývajúcu pred voľbami a po voľbách. Do politiky má ísť hájiť záujmy svojich voličov a nie stať sa na 4 roky NAD-ČLOVEKOM s mimoriadnymi províziami za výkon funkcie a k tomu ako bonus BIZNIS s trestnopávnou imunitou!!!
b.) ak sa to nepáči osobne pani prof. MUDr. Eve Horváthovej, PhD, MPH, nech v tejto veci reaguje konkrétne ona sama, čisto vecne.

Ďalšia vec, ktorá ma zaujíma, či po prípadnom úspechu tej ktorej politickej strany voľbách je u tých „nových“ schopnosť odolávať tlaku záujmových-lobbystických skupín (viď. prepojenie pána Zelníka a Sanofi Pasteur v roku 2009.) - https://spravy.pravda.sk/obchod-s-vakcinami-ide-cez-asistenta-sns-f0a-/sk_domace.asp?c=A091210_092107_sk_domace_p23

Uvedené emaily nie je dôvod mazať...

Pridať nový príspevok