vďaka za článok

Julo | 01.02.2012

"Nie bez rozvahy a bez dôvodu hovorievajú múdri, že ak chceme predvídať, čo bude, musíme uvážiť čo bolo. Prítomné udalosti sú vždy len akoby vedľajšie dejstvo nejakej udalosti minulej. Je to tým, že postavy, ktoré vystupujú na veľkom dejisku sveta, totiž ľudia, majú a mali vždy tie isté vášne, a preto tá istá príčina musí mať tie isté následky...Poznanie budúcnosti na základe minulosti uľahčuje ešte aj to, že národ si dlhý čas zachováva rovnaké mravy, ostáva buď neprestajne ziskuchtivým alebo neprestajne ľstivým, alebo má inú podobnú neresť či cnosť."
Macchiavelli

Pridať nový príspevok