Povinná účasť na klinických skúškach vakcín?

J.N. | 19.02.2012

Základné právo jedinca v demokratickej spoločnosti je právo chrániť seba samého, svoju osobnosť, telesnú a duševnú integritu, je to nad všetky vznešené ideály o zabezpečenie všeobecného blaha obyvateľstva atď. Takže je to úplné absurdum a je to hanba, ak vôbec nejaká spoločnosť dospeje vo verejnej mienke (nehovoriac už o zákonodarcoch) k opačnému názoru. V tom prípade sa bude jednať nutne o totalitný režim.

Pridať nový príspevok