Re:keď ste všetci najmúdrejší

Ing. Marián FILLO | 19.01.2012

"Matka po príchode do nemocnice musí podpísať informovaný súhlas, lebo inak by tam ani nemohla porodiť, kde potvrdzuje že súhlasí so všetkým čo sa bude s jej dieťaťom diať. Pri jeho podpisovaní by mala matka vyjadrit nespokojnosť."

INFORMOVANÝ súhlas očividne z definície znamená, že NAJPRV je človek informovaný a až potom vysloví/podpíše, že s tým súhlasí alebo nesúhlasí. Matka však NEBOLA INFORMOVANÁ o zamýšľanom očkovaní proti tuberkulóze, inak by s tým samozrejme nesúhlasila.

Papier typu "súhlasím so všetkým" bez toho, že by tam to všetko bolo vymenované, NIE JE INFORMOVANÝM SÚHLASOM a tým pádom nemožno očkovanie proti TBC, o ktorom matka NEBOLA INFORMOVANÁ chápať ako matkou odsúhlasené.

Navyše aj podľa starej právnej úpravy sa proti TBC očkovalo od 4. do 42. dňa života ALEBO PO očkovaniach, ktoré mali byť vykonané v prvom roku života. Matka teda jednoznačne MALA BYŤ INFORMOVANÁ o tom, že nejaké očkovanie je v pláne a tiež sa jej mali opýtať, či chce dať dieťa zaočkovať hneď, alebo radšej o pár týždňov, či dokonca až po prvých narodeninách, a to AJ V PRÍPADE, ŽE BY NEBOLO OČKOVANIE PROTI TBC OD 1.I.2012 ZRUŠENÉ.

Pochybenie nemocnice ako celku je nesporné, ale aj pochybenie zdravotníckeho personálu je úplne očividné, keďže:
1. neznalosť zákona neospravedlňuje nikoho svojprávneho,
2. nesvojprávni jedinci nesmú pracovať ako zdravotné sestry/lekárky,
3. interný predpis nemocnice nesmie byť v konflikte so zákonom/vyhláškou. Ak v konflikte je, platí zákon/vyhláška, nie interný predpis,
4. plánované zrušenie očkovania proti TBC bolo neobvykle dobre medializované
5. o zrušení očkovania proti TBC s účinnosťou od 1.I.2012 sme vedeli od dobre informovaného zdroja už v decembri 2010 (!!!), následne to Dr. Orosová na plné ústa verejne povedala v TV v MARCI 2011 a v decembri 2011 bol poriadny rozruch okolo toho, že sa ide toto očkovanie rušiť a tiež okolo ďalších bodov novely vyhlášky, ktorá bola predložená na pripomienkové konanie 12.XII.2011, teda 3 TÝŽDNE PRED neoprávneným očkovaním, čo sa udialo 2.I.2012,
6. prakticky celý rok 2011 sa v odborných kruhoch vášnivo diskutovalo o zrušení povinného očkovania proti TBC,
7. MZ SR tvrdí, že kompetentných informovalo včas.

Ak teda niekto chce tvrdiť, že o tom NEVEDEL, tak
a) ide o sprostú a očividne lživú výhovorku
b) má klapky na očiach a ušiach a úplne ignoruje aktuálne dianie v obore.

Po pravde rečeno, neviem, čo z toho je horšie - či a) alebo b).


"keď lekár nedostane príkaz od nemocnice o zrušení povinného očkovania, môže sa riadiť niečím čo počul v rádiu alebo videl v televízii?"

Nie, má sa riadiť zbierkou zákonov. V TV/rádiu/novinách boli oznamy, že od 1.I.2012 má byť zrušené očkovanie proti TBC, takže kompetentná osoba mohla
a) opýtať sa priamo MZ SR, čo má od 1.I.2012 0:00:00 v otázke očkovania proti TBC robiť,
b) sledovať zbierku zákonov, kedy v nej vyjde novela vyhlášky č. 585/2008 Z.z.: https://www.zbierka.sk


"Odpovedzte mi na otázku, keď lekár nedostane príkaz od nemocnice o zrušení povinného očkovania, môže sa riadiť niečím čo počul v rádiu alebo videl v televízii? Bol by sa to bezpodmienečne vyhodený lebo porušil zákon."

Nezmysel. Porušiť by mohol jedine tak interné predpisy nemocnice, ale zákon (resp. vyhlášku) by dodržal. Práveže tým, že sa držal interných predpisov (ktoré sú v rozpore s platným zákonom/vyhláškou MZ SR), zákon/vyhlášku porušil. Čiže je to presne opačne, než tvrdíte.


"Veľmi pozoruhodné všímať si ľudí ako reagujú na veci ktorým sa vôbec nerozumejú a s veľkým potešením kritizujú, čo sa dá."

Tak to je naozaj veľmi pozoruhodné, ako ste sa Vy - z právnického hľadiska očividná diletantka najhrubšieho zrna - práve vyjadrila k niečomu, čomu zjavne vôbec nerozumiete, a to sú základy právnej sústavy v právnom štáte.


"Keď už sme pri tom povedzte mi, koľko detí doteraz zaočkovaných proti tuberkulóze v 4. dni po narodení do roku 2012 utrpelo následky?"

Dr. Brezina, hlavný odborník MZ SR pre detskú pneumológiu/ftizeológiu, hovoril o 150 ročne pri 55.000 narodených deťoch:
https://turiec.sme.sk/c/5909185/ockovanie-proti-tuberkuloze-sa-mozno-zrusi.html

Pripomínam, že po väčšinu existencie očkovania proti TBC na Slovensku bol počet narodených detí NAD 55.000. Ale povedzme, že by bol konštantných 55.000, takže výsledok bude vychýlený v prospech očkovania. V takom prípade to máme 150 ročne x 58 rokov (2011 - 1953, viď: https://www.ruvzmi.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=100 ) = 8.700

MÁLO???


"Navyše všetky ostatné matky ktorých deti boli zaočkované v tento deň si môžu tak isto vymyslieť že nechceli aby ich dieťa nebolo zaočkované."

To čo je za argument???
Tu úplne jednoznačne boli PORUŠENÉ PRÁVA pacienta a v podstate aj základné ľudské práva, a odpovedáte na to, že to by si aj "ostatné matky" mohli "tak isto VYMYSLIEŤ", že majú byť ich práva dodržané????????????????
Dožadovanie sa dodržiavania práv pacienta je VÝMYSEL????

Tak pri takomto prístupe k pacientom, vážená, ste mali už dávno byť za mrežami!!!!!

Pridať nový príspevok