Re:keď ste všetci najmúdrejší

Justice | 18.01.2012

Takže pani doktorka! V televízii neboli ani zďaleka spomenuté všetky pochybenia a porušenia zákonov, ktoré ste v tomto prípade evidentne spravili. Hovorím o pochybeniach zákona a nie Vašich interných predpisov. Základnú chybu ste spravili už len tým, že ste porušili zákon 576/2004, ktorý jasne hovorí o tom, že pred každým zdravotným úkonom (očkovanie nevynímajúc) je lekár povinný si vypýtať informovaný súhlas, ktorému má predchádzať poučenie. Samozrejme, že Vám sa nehodí ak sa pacient zaujíma o svoje zdravie a zdravie svojich detí. Zaujímalo by ma, ako ste vylúčili pri bábätkách, ktoré ste v daný deň očkovali už nepovinnou vakcínou, prípadnú imunodeficienciu, keď sa 4.deň po narodení nedá ešte ani diagnostikovať? Podľa Vás je dobrý len taký pacient, ktorý slepo všetkému verí a nestará sa do Vášho remesla – teda do toho, čo všetko „napicháte“ do čerstvého novorodenca, ktorý si ešte nie je schopný ani sám vytvárať protilátky. Tá doba je už ale dávno preč. Treba si zvyknúť na to, že pacient nie je ovca, ale človek mysliaci a o jeho zdraví a živote si musí rozhodovať sám. A musí niesť za to aj zodpovednosť. A Vy by ste tiež mali prijať zodpovednosť za porušenie tých paragrafov a zákonov, ktorých ste sa dopustili. Evidentne je tu problém v nízkom právnom povedomí zdravotného personálu. Netreba si zamieňať súhlas s postupom lekárov pri prijímaní do pôrodnice kvôli pôrodu s informovaným súhlasom s očkovaním. Tiež si treba uvedomiť, že zákony v tomto štáte platia pre všetkých - nevynímajúc lekárov. Mimochodom Vašim vyjadrením ste postavili nemocnicu nad zákon !!! (keďže zákon začínate dodržiavať až v momente, keď Vám to niekto nariadi a nie odvtedy, čo zákon nadobudol účinnosť...) Interný predpis nikdy nemôže zbavovať zodpovednosti za spáchanie akéhokoľvek priestupku alebo v tomto prípade až trestného činu. V prípade rozporu interného predpisu s vyhláškou resp. so zákonom, vždy platí vyhláška, resp. zákon a nie interný predpis!!! A neznalosť zákona nikoho – ani lekárov – neospravedlňuje ! V tomto prípade dokonca neznalosť viacerých zákonov a §-ov... Pani doktorka, matka pri podpise určite nesúhlasí so VŠETKÝM, čo sa komu zachce s jej dieťaťom počas jej pobytu v pôrodnici urobiť, ale iba s liečebným postupom pri ohrození zdravia a života jej alebo jej dieťaťa a tiež do doby pokiaľ nebude schopná konzultovať prípadnú ďalšiu liečbu. Predpokladám, že ste si všimli slovo liečba, čo určite nezahŕňa vakcináciu so zrušenou vakcínou teda nepovinnou, len aby sa rýchlo minuli zásoby. No chvalabohu, že ste nemali otvorené balenie nejakých ďalších vakcín a liekov, lebo podľa Vašej argumentácie, že môžete všetko a matka súhlasí apriori so všetkým, aj bez toho, aby o tom vopred vedela a bola o tom vopred informovaná, lebo však sa Vám už na začiatku „upísala“, by to mohlo dopadnúť ešte aj horšie...V každom prípade bude zaujímavé sledovať ako Vám dokážu Vašu úplnú ignoranciu slovenských právnych predpisov.

Pridať nový príspevok