Re:porusenie

Ing. Marián Fillo | 30.12.2011

Až na to, že táto vyhláška je v jasnom rozpore s ústavou, ako aj s medzinárodnými zmluvami, záväznými pre Slovensko.

A také právne predpisy by mal Ústavný súd vyhlásiť za protiústavné a tým ich aj zrušiť. Nedeje sa tak, pretože Ústavný súd potrebuje podnet a ten zatiaľ nikto nepodal, lebo podnet na ÚS nemôže podať len tak hocikto. Viď čl. 130 Ústavy SR:
https://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/ustava-slovenskej-republiky/

Pridať nový príspevok