Výrobca lieku

Olga Ujhelyiova Pauer | 07.10.2016

Musí písomná informácia pre používateľa lieku obsahovať výrobcu lieku, čo znamená firmu ktorá liek vyrába napr. v cudzine? MUsí byť na obale uvedená táto firma, aby užívateľ vedel, že sa jedná o originál lieku a nie o plagiát?
Ďakujem

Pridať nový príspevok