Bod 10 z § 25 stareho zakona nezmizol, bol "len" presunuty z PIL do SPC

bronsen | 01.01.2012

bod 10 z § 25 stareho zakona nezmizol v novom zakone nadobro, bol "len" presunuty z PIL (pribalovy letak) do SPC (suhrn charakteristickych vlastnosti) - pozri nizsie. takze kym laickej verejnosti budu pristupne SPC, tak budeme mat moznost sa s tym oboznamit uplne legalne, aj ked troska komplikovanejsie, nez precitanim si pribaloveho letaku

362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotnickych pomockach (novy)
§ 63 Súhrn charakteristických vlastností humánneho lieku
ods. (1)
Súhrn charakteristických vlastností humánneho
lieku musí byť v štátnom jazyku a musí obsahovať údaje a informácie v tomto poradí:
písm. (f) farmaceutické údaje
bod 1:
zoznam pomocných látok; pri imunobiologickom
humánnom lieku aj údaj o prítomnosti chemických látok zaradených medzi karcinogény, mutagény a látok toxických pre nervový systém, najmä zlúčeniny ortuti, hliníka a formaldehydu, a o ich kvantitatívnom obsahu v jednej dávke liekovej formy

Pridať nový príspevok