Re:Re:Re:...

Ing. Marián Fillo | 06.12.2011

Vieme, ako sa vyrábajú "peer-reviewed" články, viď napr.:
https://www.slobodavockovani.sk/news/odhalenie-wyeth-dnes-pfizer-pouzil-fiktivnych-pisatelov-na-umiestnenie-40-vedeckych-clankov-do-lekarskych-casopisov/

Klinické štúdie sú veľmi veselé, obzvlášť keď študujú bezpečnosť vakcíny AŽ tri dni po dni očkovania (viď str. 14, odstavec "Clinical safety"):
https://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Scientific_Discussion/human/000296/WC500032501.pdf

Postmarketingové štúdie sú tiež ohromne vedecké, viď napr.:
https://www.slobodavockovani.sk/news/ako-sa-robi-moderna-lekarska-veda-1/

Mimochodom: toto ste Vy, či nejaký Váš menovec?
https://necyklopedia.wikia.com/wiki/Meliško

Pridať nový príspevok