Re:...

Ing. Marián FILLO | 29.10.2011

V prvom rade, občasník, ktorý rozdávali predstavitelia IURO, je ich a nie môj.

V druhom rade: Dočítať sa to nedalo prečo? Lebo sa to prieči pavedeckej očkovacej propagande pretláčanej výrobcami vakcín? Ak by na vakcinačnom dni išlo o seriózne vzdelávanie, prečo tam MUSELI byť stánky s reklamami jednotlivých výrobcov vakcín?
Alebo máte problém s čítaním vedecky veľmi dobre podložených článkov?

Čo sa kreditov týka, za nezmysly a bezduchú propagandu sa rozdávajú jedna radosť, ale za seriózne vzdelávanie nie.
Ak vôbec mali lekári dostať tých 5 kreditov za absolvovanie vakcinačného dňa, tak jedine za dôkladné preštudovanie si materiálov IURO, z ktorých by sa aspoň niečo nové a užitočné dozvedeli, a nie za odsedenie si tých troch super-trápnych "prednášok", ktoré sa oveľa viac podobali politickému školeniu z čias vedúcej úlohy jednej strany, než čomukoľvek, čo by prípomínalo ozajstné vzdelávanie. Takže to riešim: za polopravdy a úplné nezmysly (navyše veľmi plytké) kredity rozdávajú, za seriózne štúdium nie.

Čo sa týka jednostrannej tlače, túto požiadavku treba adresovať IURO: https://RizikaOckovania.sk

Vidím dobre, že ste neuviedla ani jednu jedinú konkrétnu námietku proti materiálu, čo predstavitelia IURO rozdávali? To o niečom svedčí.

Pridať nový príspevok