ďakujem za pravdivý článok a doplnenie

Magdaléna | 12.09.2011

Doplnenie: k ústupu prenosných ochorení dospelo i toto:
11. zákonná povinnosť producentov uvádzať skladovacie podmienky a záručnú lehotu svojich potravinových produktov na obale
12. Skutočnosť, že každá domácnosť disponuje chladničkou
13. Pasterizácia mliečnych výrobkov vo výrobe a kontroly nezávadnosti potravín
14. vysoký stupeň a kvalita logistiky pri distribúcii rýchloobrátkových potravín
15. flexibilnosť pri informovaní verejnosti o pokazených potravinách, zdrojoch nákazy prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov a tým možnosť rýchlej a efektívnej prevencie sa takto tým ktorým zdrojom nákaz vyhnúť
16. zmena životného štýlu celkovo oproti minulosti, nielen zlepšenie hygieny, ale celkovo zavedenie istých hygienických návykov, o ktorých nemali ľudia v minulosti ani poňatia
17. A nakoniec vynález účinných chemikálii za účelom deratizácie, oddelenie bývania ľudí s hospodárskymi zvieratami spolu pod "jednou strechou" veterinárna starostlivosť a dostupnosť diagnostiky a liečenia chorôb zvierat


Čo sa týka nehorázneho klamania RUVZ Michalovce, to je non sence, pred vyše 20 imi rokmi žiaden prognostik nedokázal predpovedať že v roku 1989 padne železná opona, ani to ako sa vyvinie burza nedokáže predpovedať nikto, proste isté veci nie je možné predvídať ako sa vyvinú, ale Michalovce tie majú asi krištáľovú guľu, že vedia nielen presne povedať čo bude, ale vedia i povedať čo by bolo, keby bolo..., resp. keby nebolo očkovania...

.. o fantazmagóriách o bezplatnosti očkovania niet čo dodať, autor presne opísal mechanizmus ako to v realite funguje

Pridať nový príspevok