ďakujem za článok

Magdaléna | 12.09.2011

...poopravím iba, že nie redakcia príde o zdroj príjmu ale konzorcium či akciovka či spoločnosť ktorá médium vlastní, príde o zdroj pŕíjmu z reklamy.

Spravidla veľké spoločnosti reklamu nezadávajú priamo, ale sú za týmto účelom klientmi rovnako veľkých a vplyvných reklamných agentúr, ktoré robia mediálne plány (t.j. určujú v ktorých médiách bude pre klienta reklamná kampaň najefektívnejšia, rovnako ako určujú i jej forma a podobu - na to sú celé filmové štáby a art directori) a v mene svojich klientov tieto reklamné agentúry zadávajú reklamy, za čo kasírujú provízie v rádovo desiatkach percent, čo pri tých objemoch sú samozrejme pre bežného smrteľníka astronomické sumy. To isté platí aj o PR a marketingových agentúrach, ktoré za odmenu týmto firmám pestujú dobrú povesť, dobré meno a zabezpečujú pozitívne vnímanie značky, produktu u konečných spotrebiteľov. Samozrejme že v zmluvných podmienkach môže byť obyčajná "neškodná" klauzulka že sa médium zaväzuje konať tak, aby nespôsobilo "konflikt záujmov" zadávateľovi reklamy.Redakciu predstavujú iba ľudia ktorí sú platenými zamestnancami so zaväzujúcou loajalitou voči svojmu zamestnávateľovi.

Pridať nový príspevok