Re:Re:Re:Chaos

Ing. Marián Fillo | 08.09.2011

Ďakujem za cenné pripomienky, pán Baďo.

Verte tomu, že keby bolo v mojej moci a finančných možnostiach usporiadať poriadnu prísne vedeckú a striktne objektívnu štúdiu MMR vakcíny, tak to urobím.

Žiaľ, nie je to tak, takže môžem narábať len s málo podrobnými a neúplnými údajmi a s nepresnými odhadmi, ktoré sú verejne k dispozícii.

Myšlienkou článku bolo doviesť údaj prof. Dluholuckého do dôsledkov. Tým dôsledkom je, že aj pri 1000x bezpečnejšom očkovaní, než je choroba, vychádza úhrn škôd spôsobených chorobou ako oveľa nižší než úhrn škôd spôsobených očkovaním.

A to je predsa pravda - aj napriek nedostatkom výpočtu a bez ohľadu na dôvody súčasnej epidemiologickej situácie. Alebo sa mýlim?

Keby sme brali vážne hippokratovské "predovšetkým neškodiť", tak sa očkuje len dovtedy, kým škody spôsobené chorobou sú vyššie než škody spôsobené očkovaním. To sa však nedeje a na to práve upozorňujem. Správne by bolo minimalizovať škody. Sme však svedkami opaku.

Navyše treba dodať, že kolovanie vírusu v populácii v istej miere (povedzme pár percent) má blahodarný efekt aj na očkovaných, lebo funguje ako prirodzený booster. Keď ten nie je, slabne účinnosť očkovania.

Zdobrovoľnenie MMR vakcíny (ak by to viedlo k vyššiemu počtu neočkovaných) by teda umožnilo vznik tohto efektu, čo by teda bolo na prospech aj pre očkovaných.

Pridať nový príspevok