Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:korektne fakty

Ing. Marián Fillo | 12.11.2011

1. Účinnosť očkovania proti čiernemu kašľu je "pomerne" malá, keď ju dáme to pomeru s účinnosťou iných bežných očkovaní, trebárs záškrt, tetanus alebo trebárs aj MMR. Z toho vyplýva aj fakt, že epidémie čierneho kašľa sú spravidla oveľa väčšie než trebárs epidémie osýpok, hoci oboje sa vyskytuje aj v plne zaočkovaných populáciách. Trvácnosť ochranného účinku očkovania proti čiernemu kašľu je v porovnaní s ostatnými očkovaniami tiež biedna. Nerátam kliešťovú encefalitídu či chrípku, ale to, proti čomu sa bežne plošne očkuje. Preto si myslím, že "pomerne" malá účinnosť je označenie skutočne namieste.

2. Tých 93% by som rád vedel, odkiaľ máte. Oficiálne údaje úradov verejného zdravotníctva z rôznych krajín hovoria o max. 85%, s tým, že to môže byť aj o niekoľko percent menej, viď napr. tu:
https://www.immunisation.ie/en/ChildhoodImmunisation/YourQuestionsAnswered/#do_vaccines_always

3. Tých 80% bolo plne zaočkovaných primerane svojmu veku podľa platného očkovacieho kalendára. To neznamená, že tých zvyšných 20% nebolo očkovaných vôbec. Zrejme väčšina z nich bola čiastočne očkovaná, obzvlášť, keď uvážime, že proti čiernemu kašľu sa očkuje plošne od r. 1953, čiže takmer všetci občania do 58 rokov sú proti nemu (aspoň čiastočne) už zaočkovaní. Pritom keď sa pozrieme na vekovo špecifickú chorobnosť, tak zistíme, že nad 58 rokov už takmer žiadne prípady čierneho kašľa nie sú (prinajmenšom nie sú hlásené). Drvivá väčšina ich je do 58 rokov, čiže takmer všetci, boli začkovaní buď plne (cca 80%) alebo čiastočne (povedzme vyše 15%). Dôvody neúplného očkovania sú nejasné, zväčša asi pôjde o zdravotnú kontraindikáciu - encefalopatiu po prvej dávke a pod., alebo o príliš malý vek na očkovanie, prípade o posun očkovania v prvom roku života kvôli nehojacej sa chráničke po BCG. Úplne neočkovaných tam bude ozaj minimum.

Navyše tohto a minulého roku v Kalifornii mali epidémie čierneho kašľa aj v školách zaočkovaných na 99,94%, čo predsa o (ne)účinnosti očkovania vypovedá jasnou rečou. Prepočet na 100.000 obyvateľov síce môže vyjsť tak, že na 100.000 očkovaných sa vyskytuje v priemere menej chorých, to ale znamená len toľko, že očkovanie má reálnu účinnosť vyššiu než nulovú. Rozhodne však príliš malú na to, aby zabránila epidémiám aj v 99,94%-ne zaočkovanej populácii, čo je ozaj debakel a tým pádom o nejakej kolektívnej imunite po očkovaní proti čiernemu kašľu nemôže byť vôbec reč.

Inak povedané: rečičky, že neočkovaní (len a len oni) môžu za šírenie epidémie čierneho kašľa, sú postavené vyslovene na vode. V absolútnej hodnote za šírenie epidémie môžu oveľa viac očkovaní než neočkovaní, v relatívnej hodnote možno očkovaní len o máličko menej než neočkovaní.

4. Očkovanie proti parapertussis samozrejme nefunguje, ale vtip je v tom, že častokrát parapertussis diagnostikujú ako pertussis a potom je zmätok v číslach. Už som čítal aj také odhady, že parapertussis v skutočnosti tvorí až 30% hlásených prípadov pertussis (s rastúcim trendom). Laboratórne sa diagnóza potvrdzuje len v malej časti prípadov.

To na jednej strane znamená, že konkrétne proti pertussis to očkovanie je v skutočnosti účinnejšie, než to vyzerá z vykazovaných čísel (obsahujúcich aj neznámy podiel parapertussis), na druhej strane však vysoký podiel hlásených prípadov pertussis (v skutočnosti však parapertussis) je očkovaním absolútne neovplyvniteľný a tým pádom odporúčanie "ešte viac očkovať" je úplne mimo a je to len vyhadzovanie peňazí von oknom.

5. Protilátky sa z matky na dieťa môžu prenášať aj po očkovaní matky, pravdou však je, že drvivá väčšina dnešných matiek na Slovensku bola naposledy proti čiernemu kašľu očkovaná v 6. roku života, čo pri priemernom veku 28 rokov, kedy dnes matky majú svoje prvé deti, znamená že už ani omylom nemajú nejaké očkovaním vytvorené protilátky, lebo tie sa výrazne strácajú už po 2 rokoch a po 5 až 7 rokoch poklesnú pod ochrannú hladinu (ak nad ňou vôbec kedy boli, čo prinajmenšom u 15% očkovaných nikdy neboli)

6. Porovnávanie s inými chorobami som použil iba na demonštráciu "pomernej" neúčinnosti očkovania proti čiernemu kašľu. Očkovanie proti čiernemu kašľu jednoducho vyčnieva z radu očkovaní svojou nízkou účinnosťou. Konkurovať mu môže už snáď len očkovanie proti chrípke a proti TBC.

Pridať nový príspevok