Placebo

Peter | 31.08.2011

Chcem upozorniť, že pán profesor obrátil naruby zmysel pojmu "placebo". Z jeho vety by vyplývalo, že placebo len vtedy plní účel, keď sa pacientovi s placebom zlepšuje stav na základe viery.

Toto je síce známy jav ("placebo efekt"), ale rozhodne nie je cieľom pri placebom kontrolovaných skúškach. Pri týchto je cieľ placeba presne opačný - dať jednej skupine pacientov "liek" ktorý je biochemicky prakticky inertný (bez účinku), aby v porovnaní s ním čo najpresnejšie vynikli účinky skutočnej testovanej látky u druhej skupiny pacientov. Placebo efekt je tu vlastne nežiaduci, pretože skresľuje výsledky.

Takže absencia placebo efektu u kojencov je z pohľadu klinických skúšok jav priaznivý, nie nepriaznivý, ako prevracia logiku pán profesor.

Pridať nový príspevok