Re:taka vysoka ucinnost?

Ing. Marián FILLO | 09.10.2011

To sú oficiálne udávané čísla.

Navyše epidemiológovia pod účinnosťou myslia nie zamedzenie vzniku choroby, ale len nameranie tzv. ochrannej hladiny protilátok. Čiže ak sa udáva účinnosť očkovania 90%, tak to znamená, že 90% zaočkovaných ľudí vykáže po danom očkovaní úroveň protilátok v krvi nad stanovenou hranicou, zvanou "ochranná hladina".

Keďže však úspešnosť očkovania bežný človek chápe tak, že keď je očkovanie úspešné, tak neochorie, keď nie je, tak ochorie, tieto dva chápania sa nekryjú.

V skutočnosti sa môže stať ako to, že
a) človek s hladinou protilátok nulovou alebo pod ochrannou hladinou pri styku s pôvodcom ochorenia predsa len neochorie (tzn. zachráni ho bunková=všeobecná imunita);
tak aj to, že
b) človek s ochrannou hladinou protilátok v krvi (alebo vyššou) predsa len ochorie.

V letáku sú však uvedené oficiálne čísla, čiže úspešnosť v zmysle testu protilátok, podľa údajov z webovej stránky írskeho úradu verejného zdravotníctva.

Pridať nový príspevok