Re:zopar korekcii

Ing. Marián FILLO | 09.10.2011

1. Je tam napísané u TBC "pod 80%". 0% je predsa pod 80%, či nie? Niektorí epidemiológovia ale tvrdia, že tie skúšky v Indii sú indické špecifikum, že v iných krajinách BCG vakcína preukázala predsa len nejakú účinnosť. Nikdy to však nebolo cez 80%. Preto je tá veta formulovaná tak, ako je formulovaná.

2. Šarlach nie je síce úplne na nule, ale oproti stavu spred povedzme 100 rokov, kedy ho mávali rádovo vyššie počty detí, je dnešných pár desiatok kusov ročne naozaj smiešne číslo, navyše sa nestáva, že by naň niekto zomrel. Možno je problém v rozdielnom chápaní slova "vymizol", kde niekto pod tým rozumie radikálne zníženie výskytu a niekto iný úplnú eradikáciu. Asi bude dobré u šarlachu uviesť "takmer vymizol" alebo "výskyt šarlachu rádovo klesol" či niečo podobné.

3. NIE JE PRAVDA, že by KC súhlasila s používaním bunkových kultúr z potratených detí. Odkiaľ máte túto informáciu? Osobne som túto problematiku konzultoval s katolíckym bioetikom a morálnym teológom ThDr. Reném Balákom a po diskusii s ním môžem smelo skonštatovať, že KC je na hony vzdialená súhlasu s používaním takýchto bunkových kultúr. Čítal ste vôbec tento vatikánsky dokument?
https://www.slobodavockovani.sk/news/moralne-uvahy-o-vakcinach-pripravenych-na-bunkach-odvodenych-z-potratenych-ludskych-plodov/

Pridať nový príspevok