pripomienky

Magdaléna | 11.08.2011

2.riadok vyhodiť: "len"
3. riadok viac zrozumiteľnejšie je: nikdy nie je
28. riadok: namiesto zvyčajne: v súčasnosti, (resp.momentálne)
36. riadok namiesto ignorujú: majú tendenciu ignorovať (resp. prekvapivo radi ignorujú)
Skratka PIL je zneprehľadňujúca, uviesť vždy plné znenie
37. riadok doplniť: neinformujú rodičov - a to buď vôbec, alebo neinformujú rodičov preukázateľným spôsobom, takže v prípade sporu v budúcnosti rodič je v nevýhode, pretože často jeho podpis v tzv. informovanom súhlase figuruje pod všeobecnou formulkou (napr. bol som informovaný o všetkom, o všetkých rizikách a pod. pričom nikde nie je uvedené o čom bol konkrétne informovaný) z čoho následne vyplýva do budúcnosti sťaženie prípadného sa domáhania náhrady škody vzniknutej na zdraví, pôjde len o "tvrdenie proti tvrdeniu")
50.-51. riadok doplniť: čo znie až neuveriteľne, ale v odborných kruhoch to všetci vedia a výrobca sa s tým netají, samozrejme, používa na tento pojem kód, ktorému laik nerozumie.

Ku časti: Čo môžete urobiť....

4. riadok doplniť: Trvajte na podpísaní takého informovaného súhlasu, ktorý obsahuje len informácie, ktoré ste skutočne obdržali, neodporúča sa podpisovať všeobecné formulky...ako napríklad: bol som o všetkom informovaný a pod.)

Záverom odporúčam doplniť: Nenechať sa zdravotníckou autoritou v prípade rozdielnosti názorov na navrhované postupy zastrašiť, či emociálne vydierať alebo manipulovať, vopred sa pripraviť, že môžu byť na vás vyvíjané rôzne formy psychologického nátlaku, zosmiešňovanie Vašej osoby, vyhrážanie sa neexistujúcimi postihmi (napr. trestné stíhanie nie je možné, ani odňatie dieťaťa, ani nemožno násilne zadržiavať pacienta v zdravotníckom zariadení atď.) alebo argumentovanie že sa tomu nerozumiete a nemáte právo do toho hovoriť atď. Upozorňujeme preto, lebo toto všetko sa bohužiaľ v realite na Slovensku stáva.

Pridať nový príspevok