Re:wikipédia

Ing. Marián Fillo | 04.12.2011

A vôbec, dokážte, že čokoľvek z toho, čo uvádzam, nie je pravda!

Takéto trápne zhadzovanie anglickej/americkej Wikipedie je ozaj pod úroveň, obzvlášť u mimoriadne svedomito vypracovaných článkov, akými sú aj články o HPV resp. rakovine krčka maternice.

Ukážte, že v nejakom konkrétnom bode nemá Wikipedia pravdu a podložte to nejakou štúdiou v impaktovanom peer-reviewed časopise. To bude seriózny argument a nie nejaké úbohé spochybňovanie hodnovernosti Wikipedie. Práveže lekárske články na Wikipedii sú vypracúvané ozaj dôkladne a poteším Vás: mávajú spravidla výrazne pro-vakcinačný nádych.

Odvolávaním sa na Wikipediu sa teda odvolávam na údaje poskytované propagátormi očkovania. Vlastne im tým dávam argumentačnú výhodu.

Pridať nový príspevok