Re:Re:vyskumne studie

dovetok | 27.01.2014

Či niekto je relevantný ako odborník sa štandardne zisťuje tak, či v Scopuse, Web of Science alebo PubMed nájdete nejaké články, ktoré k danej tematike publikoval. Ak nie, tak si môžete byť istí, že je to iba žvatlal.

Pridať nový príspevok