objektívny pojem a subjektívny dojem

IU | 10.08.2011

Vážený pán inžinier,
nepohŕdli ste korekciou Vášho prekladu v minulosti, tak na upozornenie mojich kolegov posielam čiste pracovnú reakciu na Váš komentár k mojej odpovedi v Sprievodcovi očkovania.
Takže….
V prvom rade veľmi ťažko môžem spochybňovať údaje z EMEA…keď som doslovne preložila nasledovnú vetu z EPAR-u uvedenej vakcíny : “The parents were instructed to immediately inform the investigators of the occurance of any serious adverse event occurring during the study period and investigators had to notify the sponsor within 24 hours”. V slovenskom preklade: “Rodičia boli inštruovaní ihneď informovať riešiteľa štúdie o výskyte každej závažnej vedľajšej príhody , ktorá sa vyskytla počas trvania štúdie a riešitelia museli upovedomiť sponzora v priebehu 24 hodín” . Podstatné slová sú during the study period ( počas trvania štúdie)….
Každému odborníkovi je známe, že study period (trvanie štúdie) má svoj presný dátum začiatku a konca, celé trvanie je minimálne niekoľko mesiacov, prípadne až rokov. Keď EMEA napísala, že sa závažné reakcie hlásili počas trvania celej štúdie, tak to tak je. Ako inak sa to dá interpretovať???? Deti sa zaradia do štúdie prvý deň začiatku štúdie a predsa sa všetky deti z nej nevyraďujú hocikedy počas jej trvania. Alebo podľa Vás sa 3 dni po prvej dávke zo štúdie všetky deti vyradia, aby sa zaradili znova pred podaním ďalších dávok? Štúdia totiž netrvá iba tých pár dní v čase podania dávok a medzitým akože neprebieha. Do denných kariet zaznamenávajú rodičia úplne všetky odchýlky od zdravotného stavu po celý čas štúdie. Však sa opýtajte tých, ktorí to absolvovali…keď si to prečítajú realizátori štúdii alebo aj rodičia detí, ktoré boli zaradené do štúdie vidia, že o tom nemáte ani tušenie....to sa z internetu nenaučíte a poradiť si od “odborníkov” a “klamárov” principiálne nedáte…Keď reálne vidím, ako sa štúdia robí, ako môžem mať idealistické presvedčenie? Pán inžinier, je skutočne Vašim cieľom osloviť iba tých, ktorí vedia ešte menej ako Vy?
Pre menej chápavých si uveďme príklad: (keďže nemáme konkrétne dátumy uvádzaných štúdií) uvediem len modelovú situáciu: štúdia má začiatok 1.9.1999 a koniec 1.5.2000 – to je celá doba trvania štúdie, počas ktorej deti dostali 3 alebo 4 dávky vakcíny v rôznych intervaloch podľa typu štúdie (nie vždy sa jednalo iba o trojdávkovú schému), tak ako je to v EPAR-e napísané. A to je doba trvania štúdie (minimálne niekoľko mesiacov), počas ktorej sa hlásili závažné vedľajšie reakcie tak, ako sa v dokumente píše, pričom aj po ukončení štúdie sa deti sledujú. To sú len čiste Vaše dohady o 9-12 dňoch .
Iná interpretácia k vetám, ktoré má EPAR ku tejto vakcíne jednoducho nie je. Je to doslovný preklad a vysvetlenie pre tých, ktorí o tom nemusia mať žiadne vedomosti alebo aspoň základy. To je všetko. Aké spochybňovanie či klamstvo?
Pravdepodobne ste boli v inom kurze na získanie medzinárodného certifikátu ku klinickým štúdiam (GCP), pretože som Vás tam nevidela, keď som ho absolvovala. Tam ste sa museli naučiť základné pojmy, kde patrí aj trvanie štúdie a zároveň viete, prečo sa sledujú prioritne reakcie do 3 dní po podaní každej vakcíny, aj to, ako dlho sa hlásia reakcie po ukončení štúdie, aj to, že sa štúdia s Infanrixhexa robila aj na Slovensku a dnes majú tieto deti najmenej 11 a viac rokov, takže to Vám ako odborníkovi nemusím vysvetľovať…keď som akože “odborník” alebo aspoň klamár. Viem však zhodnotiť validitu štúdií ako aj chápať rozdiel medzi štatistickou a klinickou významnosťou (okrem iného) a nepopieram, že niektoré štúdie sa nedajú hodnotiť inak, ako kriticky. Ale aj napriek tomu som v prvom rade klinik a nielen teoretik. Preto viem, že sa reakcie po očkovaní vyskytnúť môžu.
Na margo môjho trestuhodného (ne)vzdelania: prihláste sa na medicínu (štúdium nie je len o čítaní vybraných učebníc), potom na atestáciu z pediatrie, prenosných chorôb a tropickej medicíny, pracujte 20 rokov na detskom a infekčnom oddelení alebo v ambulancii, absolvujte doktorandské štúdium, kurzy, školenia. Zíde sa Vám to určite o pár rokov ( akurát doštudujete a získate aj prax). Aspoň bude mať kto liečiť deti (možno už budú dospelé) s infekčnými ochoreniami alebo komplikáciami, keďže rodičia ich na Vašu radu nedajú teraz zaočkovať.
Vaše nadobudnuté vzdelanie Vám na druhej strane umožňuje bezplatne spravovať webovú stránku a písať na ňu iba to, čo chcete Vy (netrestuhodne). Ak nájdete v sebe nejakú sebareflexiu, tak uverejníte aj tento príspevok …IU.

Pridať nový príspevok