Re:Hlasenie neziaducich ucinkov Infanrix Hexa a Prevenar 13

Peter | 27.09.2011

Príznaky, ktoré opisujete, sú pravdepodobne neurologického charakteru a sú kontraindikáciou ďalšieho očkovania vakcínou, ktorá obsahuje zložku čierneho kašľa. Ak lekárka tieto príznaky odmieta ohlásiť, urobte to sama. Môže sa Vám to zísť: podľa toho, čo píšete, lekárka zrejme nebude vidieť žiadny problém v ďalšom očkovaní (hoci by mala!) a ak odmietnete ďalšie dávky tejto vakcíny (čo by bolo úplne pochopiteľné pre Vami uvedené vážne príznaky), pravdepodobne Vás ohlási na RÚVZ. Tam sa Vám môže veľmi zísť, keď budete vedieť zdokumentovať, že ste tieto nežiaduce účinky hlásili.

Pridať nový príspevok