A čo ľudské práva?

Ing. Marián FILLO | 21.07.2011

Pán Dr. Novotný akosi zabúda na základné ľudské práva a slobody, ktoré nepripúšťajú poškodenie zdravia či dokonca usmrtenie niekoho (a už vôbec nie malého bezbranného dieťaťa) v mene akéhosi hmlistého a značne pochybného "verejného záujmu".

Prečo by moje dieťa malo byť vystavené riziku úmrtia alebo vážneho poškodenia zdravia, spôsobeného očkovaním, výmenou za to, že iné dieťa, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôže byť očkované, by malo (a aj to len čisto hypoteticky) vyššie riziko nákazy nejakou vážnou chorobou, keby moje dieťa očkované nebolo?

Malé deti sú navyše skupinou obzvlášť chránenou zákonom, takže pre ne to platí dvojnásob.

Pridať nový príspevok