Detail

Peter | 30.06.2011

Od prof. Dluholuckého už žiadne presné alebo nebodaj objektívne informácie nečakám.

"Spoľahlivá ochrana", pod týmto pojmom si človek predstaví, že keď sa zaočkuje, tak je zaručene chránený. V tomto zmysle je to propagandistický blábol, pretože pri každej vakcíne určitá časť ľudí nevytvorí ani len protilátky (tzv. "neodpovedajúci"). A to ešte protilátky neznamenajú ochranu pred ochorením. Článok uvádza 5%, ale niektoré štúdie uvádzajú až 10% neodpovedajúcich.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15262491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11940238

Vo všeobecnosti je bežných až 15% neodpovedajúcich. Toto nepovažujem za "spoľahlivú ochranu" ani v prípade, že by všetci, čo vytvoria protilátky, boli reálne chránení. V praxi sa u mnohých vakcín už ukázalo, že hladina protilátok ešte zďaleka neznamená ochranu pred ochorením a niekedy je skutočá účinnosť (v prevencii ochorenia) menej než polovičná, aj to len krátkodobo.

Keďže zatiaľ neexistuje žiadna rozsiahla dlhodobá placebom kontrolovaná dvojito zaslepená štúdia, ktorá by preskúmala reálnu klinickú účinnosť tejto vakcíny (neviem o takej, opravte ma ak existuje), tak účinnosť vakcíny doposiaľ nie je jednoznačne vedecky preukázaná podľa kritérií EBM.

Z týchto dôvodov, hlásať "spoľahlivú ochranu" je v podstate podvodom na neznalom dôverčivom čitateľovi.

Pridať nový príspevok