Ako môže senil liečiť?

Milan z BB | 06.07.2011

No po osobných skúsenostiach a po prečítaní periel pána profesora sociológie mám za to, že doktori v dôchodkovom veku by už zo zásady sa nemali vyjadrovať k výsledkom moderných výskumov, nakoľko ich vzdelanie v súčasnosti odpovedá úrovni čerstvých stredoškolských zdravotníčok a to dúfam, že aspoň tie to neberú ako urážku. Holt väčšina z nich zaspala dobu a len minimum z nich má záujem o celoživotné vzdelávanie sa, väčšina z nich už berie Hippokratovu prísahu iba
ako formulku k obohacovaniu sa na úkor ich pacientov.

Pridať nový príspevok