Re:Re:Re:Obhajoval?

Ing. Marián FILLO | 13.06.2011

Moje dojmy jasne označujem ako moje dojmy. Tie nemusia byť vôbec brané do úvahy. Podstatným je zvyšok komentára.

Potom ste spojili dve oddelené veci. Jednou je znižovanie významu P.A.V. redaktorkou rádia Lumen (avšak z povahy veci je zrejmé, že ide len o prerozprávanie toho, čo povedal Ján Viglaš), druhou vecou je prílišný dôraz na odbornosť dokumentu a zamlčanie jeho zrozumiteľnosti pre široké masy praktikujúcich katolíkov. Nechápem, prečo spájate dve nesúvisiace veci.

Čítala ste vôbec ten dokument P.A.V.? Celý?
Lebo tá výzva na odpor na konci tohto dokumentu (ktorú Ján Viglaš ani len slovkom nespomenul) je jeho najzásadnejšou časťou. Je dôvodom, pre ktorý celý ten dokument bol napísaný.

Vyvstala otázka: ako sa zachovať, aký postoj zaujať k takýmto vakcínam. Odpoveďou je (po úvodnom vysvetľovaní) práve ten záver dokumentu, ktorý vyzýva k otvorenej masovej revolte kresťanských lekárov AJ RODIČOV voči neetickým vakcínam.

Zo slov Jána Viglaša však nebadať ani len najmenší náznak tejto výzvy na odpor. A tým vlastne de facto celý ten dokument poprel. Tá výzva na odpor je totiž jeho najzásadnejšou časťou - je odpoveďou na otázku "Aký postoj zaujať?".

Ešte raz opakujem: neodsúdil som Jána Viglaša ako osobu, ale len jeho jedno konkrétne vystúpenie v rádiu Lumen. A to je (ako som jasne preukázal) očividne hriešne zo svojej podstaty. Naozaj netuším, čo tým Ján Viglaš sledoval, alebo či išlo len o nedbalosť alebo lenivosť naštudovať si všetky dostupné fakty, a nemienim o tom špekulovať.

Výsledok je však, Bohu žiaľ, taký, že Ján Viglaš de facto podporil ďalšie používanie neetických vakcín, keďže bez odporu proti nim nebude tlak na vývoj etických alternatív a výzvu na odpor úplne zamlčal.

Pridať nový príspevok