Re:Obhajoval?

Ing. Marián FILLO | 08.06.2011

Nemôžem si pomôcť, ale v tomto prípade sa očividne a preukázateľne snažil strašne málo.

A názov komentára nie je vôbec klamlivý, pretože vo svojich dopadoch to zo strany Jána Viglaša skutočne JE obhajoba neetických vakcín.

To, že nemá naštudované podstatné fakty, ktoré majú zásadný vplyv na celkové posúdenie veci, je jeho hrubá nezodpovednosť a možno lenivosť, nie však ospravedlnenie.

Čo je na celej reakcii Jána Viglaša principiálne špatné?

1. ignoruje existenciu etickej alternatívy k u nás používanej vakcíne proti ružienke
2. nijak nenapáda nehanebnú očkovaciu prax na Slovensku - napriek tomu, že dokument P.A.V. ho k tomu priamo a rázne vyzýva.
3. uvádza lživé informácie o výskume a vývoji vakcín: v skutočnosti bolo za týmto účelom urobených najmenej 80 umelých potratov (stav k r. 2006), ktoré sú zdokumentované vo vedeckej literatúre, nie jeden, dva či tri, nediali sa len v 60. rokoch, ale aj desiatky rokov po tom atď.
4. úplne ignoruje výzvu P.A.V. na dôkladnú zákonnú kontrolu AMORÁLNYCH farmaceutických firiem, ale naopak - ospravedlňuje ich "obchodným tajomstvom"
5. "zabudol" na výzvu P.A.V. k hlasnému otvorenému odporu kresťanských lekárov a rodičov proti takýmto vakcínam a proti ich používaniu a vývoju.
...

To, že Vy osobne máte s Jánom Viglašom dobré skúsenosti, na celej veci vôbec nič nemení. Všetci sme hriešnikmi - aj tí, čo sú vyslovenými zločincami, aj tí, čo sú v zásade dobrými ľuďmi. V tomto prípade sa Ján Viglaš dopustil hrubého prešľapu voči katolíckej morálke, čo som svojou kritikou nad Slnko jasne dokázal. Nehodnotím jeho osobu, ale jeho skutok. Ten je (s ohľadom na to, že bol vykonaný v rádiu s potenciálne miliónmi poslucháčov, a s ohľadom na funkciu, ktorú Ján Viglaš zastáva) vskutku hriechom hrubého zrna.

Navyše, ja mu nič nepodsúvam - predsa som jasne označil svoj dojem ako svoj dojem, nie ako svätú pravdu. Ten dôraz na odbornosť dokumentu (a zamlčanie toho, že napriek odbornosti je ten dokument naozaj veľmi dobre zrozumiteľný bežnému praktikujúcemu katolíkovi) vo mne jednoducho vyvolal popísaný dojem a som presvedčený o tom, že rovnaký dojem vyvolal v mnohých ďalších poslucháčoch. A to sa mi javí byť manipuláciou, odrádzaním poslucháčov od štúdia toho dokumentu, teda od toho, aby sa dozvedeli pravdu priamo od zdroja.

Fakty sú fakty, je mi ľúto. Svojou kritikou nehovorím, že Ján Viglaš je v zásade zlý človek, čo mi zase podsúvate Vy, ale len to, že v tomto prípade vykonal očividne zlý skutok. Čierna je čierna a biela je biela, nemôžem si pomôcť.

Pridať nový príspevok