Obhajoval?

Mária Schindlerová | 07.06.2011

Ja zas nesúhlasím s takýmto klamlivým názvom kritiky. Nikde v príspevku J. Viglaša som nevypozorovala, že by OBHAJOVAL používanie neetických vakcín. To, že dokument je odborný, je pravda. Prečo mu podsúva autor kritiky, čo si myslí, že "chcel povedať"? Prečo sa to hneď interpretuje ako "zhadzovanie" P.A.V.? Nemám rada takéto prekrúcanie slov.
Povedal: "Pokiaľ je možné použiť alternatívne vakcíny, kde neboli použité takéto tkanivá, tak samozrejme že jestvuje morálna povinnosť použiť práve takéto vakcíny. Ďalej, že nemá sa podporovať výskum na ľudských embryách – umelo potratených," Čo je na tomto tvrdení nesprávne alebo zlé? Čo tu odporuje Magistériu?
Ako J. Viglaša poznám, viem, že sa z celého srdca snaží byť verný Cirkvi.

Pridať nový príspevok