Re:v zasade mozno vyjadrit suhlas s kritikou

Peter Bušo | 25.05.2011

Bolo by dobré zaslať tento komentár p. Viglašovi, aby sa k nemu vyjadril.

Pridať nový príspevok