Re:Bojkot

Ing. Marián FILLO | 05.04.2011

Ďakujem za kompliment.

Ale nerobím to pre slávu, lež pre Dobro svoje, svojich detí, svojich spoluobčanov i ich detí, vnučiek a vnukov...

Rozlieza sa nám tu totiž vakciNacistická totalita, ktorú treba zaraziť už v zárodkoch, lebo v opačnom prípade nám bude aj Hitler závidieť, ako ďaleko to dotiahneme. Viď vyjadrenie Pfizerom plateného MUDr. Pavla Šimurku:
"Som presvedčený, že po povolebnej stabilizácii sa odbornou spoločnosťou a úradom verejného zdravotníctva stanoví hranica do akej miery je možné tieto iniciatívy (správy o nebezpečnosti očkovania a odhováranie od očkovania) akceptovať a kde je zákon prekročený."
https://www.sprievodcaockovanim.sk/ockovanie-vseobecne/nie-su-protiockovacie-iniciativy-v-rozpore-s-nasimi-zakonmi.html

Nie súd, ani parlament, ale Úrad verejného zdravotníctva (ktorý je v podstate pro-očkovacím GeStaPom) a "odborníci" (rozumej: všetci, čo sú silou mocou za povinné očkovanie, takže Dr. Štofko alebo Dr. Kubovčáková nie sú pre Šimurku "odborníkmi", hoci napr. Štofko má aj epidemiologický titul MPH) budú rozhodovať o tom, kde je zákon prekročený a kde sú hranice SLOBODY slova. Tak tomu hovorím "vacciNAZIon".

Pridať nový príspevok