Re:facepalm!

Ing. Marián FILLO | 25.03.2011

Komentujem, čo vidím v prezentácii.

Nevidím pani docentke do hlavy, takže neviem, čo myslela, ak sa vyjadrila blbo.

Nie je v mojej kompetencii posudzovať, čo by kto kedy mohol čím myslieť či nemyslieť.

Tá prezentácia odznela pred pár stovkami ľudí, takže mala byť pripravená bezchybne a jednoznačne. Navyše ide o docentku, nie o radového VLD či VLDD, pre-pána-Jána!!!

Pridať nový príspevok