rozhodnutie hlavného hygienika je nesprávne

právnička | 19.12.2011

Ak by si dal tú námahu, zistil by, že nález Ústavného súdu, na ktorý sa odvoláva, hovorí o "informáciách získaných na verejnom zasadnutí...". Problém týkajúci sa priestupkového konania (a aj väčšiny iných správnych konaní) je ten, že toto konanie je neverejné a nevykonáva sa formou verejného zasadnutia. Teda na priestupkové konanie sa nález ústavného súdu nevzťahuje...

Pridať nový príspevok