Čo sa zistilo v Austrálii

informatik | 14.03.2011

Pri zisťovaní obsahu ortuti v 8 vakcínach u jednej z nich zistili obsah 10 ppb (t.j. 10 nanogramov alebo 10x10-9 g ortuti). Autori sami uvádzajú, že je to pod hocakým bezpečnostným limitom a nepredstavuje to žiadne riziko. Hovoria iba o nekonzistencii uvádzaných údajov o tejto vakcíne.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20391108
Čo si však počne bežný človek s informáciou, že vakcína obsahuje 0,000 000 010 g ortuti? Zrejme to nestojí ani za reč, ani za uvedenie v príbaláku. Uznávam, údaj :“vo vakcíne je ortuť“ znie veľmi pôsobivo. No ortuť je všade okolo nás.
https://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=1616
Ide naozaj o týchto 10 nanogramov (2500-krát menej, než sa predtým bežne používalo vo vakcínach), ktoré sa ani nedajú zisť bežnými metódami? Alebo o obviňovanie za každú cenu?

Pridať nový príspevok