Re:Re:Re:Re:Re:Re:pre Mazag-a

Ing. Marián Fillo | 11.03.2011

Nemôžem si pomôcť, pán Mazag,

ale Vy jednoducho protirečíte overiteľným faktom: na Slovensku bolo v roku 2009 hlásených 102 nežiaducich účinkov očkovania proti TBC, reálne však cez 10.000, lebo sa u nás hlási menej než 1% nežiaducich účinkov (viď MUDr. Monika Laššánová a kol. z farmakologického ústavu LF UK v časopise Via Practica 2/2008). Naproti tomu len 11 detí v tom roku ochorelo na TBC, z toho 9 rómskych.

To je jednoznačný nepomer v NEPROSPECH očkovania. Čo sa nám to tu teda snažíte nahovoriť za nezmysly???

Pridať nový príspevok