Re:Re:Re:Re:Re:pre Mazag-a

Mazag | 09.03.2011

Re:Re:Re:Re:Re:pre Mazag-a

Pán Ing Fillo,

Snažíme sa v rámci možností robiť si našu prácu zodpovedne a na základe faktov, nie domnienok. Nemám najmenší záujem Vás si z Vás robiť srandu. Okrem SPC k liekom, kde sú informácie o zložení účinných a pomocných látok posielam Vám link, kde už dlhodobo informujeme o najpodstatnejších faktoch v rámci registrácie, kontroly vakcín, detailné prehľady zloženia , obsah konzervancií a adsobencií a ich limity a podobne. Ak niektorým vysvetleniam, informáciam nerozumiete z našich informácií, privítame Vašu spatnú vazbu, aby sme mohli prípadne potreby zlepšiť zrozumiteľnosť materiálov s veľmi komplexnými informáciami, ktoré sú bežne dostupné pre občanov a lekárov. S pozdravom, Jan Mazag
Link - odpovede na otázky o
a. klinickom skúšaní vakcín
b. prehľad vakcín v povinnom očkovaní a ich detailné zloženie
c. homeopatická vakcína
d. tiomerzal vo vakcínach na humánne požitie
e. prehľad registrovaných chrípkových vakcín a zloženie
f. spôsobujú vakcíny DM I stupňa?
g. Ako sa zabezpečuje a preveruje kvalita vakcín
https://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/vakciny

Pridať nový príspevok