Re:Re:Re:Re:Re:pre Mazag-a

Mazag | 09.03.2011

Pán Karol,

Meno Dluholucký poznám ale nemal som príležitosť sa s ním stretnúť a diskutovať. Snažíme sa v rámci možností robiť si našu prácu zodpovedne a na základe faktov, nie domnienok. Nemám najmenší záujem Vás klamať ani zavádzať. Posielam Vám link, kde všetky dotazy vzenesné vo Vašich Otázkach sú bežne dostupné odbornej a laickej verejnosti. Ak niektorým vysvetleniam, informáciam nerozumiete z našich informácií, privítame Vašu spatnú vazbu, aby sme mohli prípadne potreby zlepšiť zrozumiteľnosť materiálov s veľmi komplexnými informáciami, ktoré sú bežne dostupné pre občanov a lekárov. S pozdravom, Jan Mazag
Link - odpovede na otázky o
a. klinickom skúšaní vakcín
b. prehľad vakcín v povinnom očkovaní a ich detailné zloženie
c. homeopatická vakcína
d. tiomerzal vo vakcínach na humánne požitie
e. prehľad registrovaných chrípkových vakcín a zloženie
f. spôsobujú vakcíny DM I stupňa?
g. Ako sa zabezpečuje a preveruje kvalita vakcín
https://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/vakciny

Pridať nový príspevok