Stanovisko SUKL v súvislosti s hláseniami závažných nežaducich správ z Japonska

Mazag | 08.03.2011

Štátny ústav pre kontrolu liečiv disponuje aktuálnou informáciou o hlásení závažných nežiaducich správ z Japonska. Uvedené správy sú predmetom intenzívneho vyhodnocovania vo všetkých liekových agentúrach v krajinách EU, vrátane Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.
V súčasnosti nie je preukázaný súvis medzi 4 úmrtiami detí v Japonsku a podanými vakcínami. Dnes (8.03.2011) sa koná stretnutie expertov v Japonsku na zistenie príčin úmrtí. Vieme v súčasnosti, že 3 detičky mali diagnostikované vážne poškodenie srdca resp. vážne infekcie horných dýchacích ciest pred podaním kombinácie vakcín.
Aktuálne prebieha urýchlená a intenzívna komunikácia medzi všetkými liekovými agentúrami Európskej únie, vrátane Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v Slovenskej republike, k okamžitému vyhodnoteniu príčin týchto závažných nežiaducich správ z Japonska.
V Slovenskej republike sa vakcíny použité v Japonsku nepoužívajú v rámci povinného očkovania, napriek tomu ŠÚKL vykoná nevyhnutné opatrenia ihneď, ako budú známe výsledky vyhodnotení hlásených správ v rámci EÚ.
Jan Mazag, riaditeľ SUKL

Pridať nový príspevok