Vyjadrenie k diskusii

Čemická Zuzana | 08.03.2011

Vážení, mrzí ma, že moja stručná odpoveď na Váš dotaz spôsobil takúto reakciu a nevôľu voči ňašej inštitúcii. Doteraz som nemala skúsenosti s médiami a nedomyslela som, ako môže byť stručná odpoveď zneužitá. Vrámci našej laboratórnej kontroly liekov spolupracujeme s celou sieťou európskych laboratórií (OMCL Oficial Medicines Laboratory Control Network), ktorých spolupráca je zriadená práve kvôli tomu, aby sa šetrili finančné prostriedky a nemuseli sa duplicitne opakovať skúšky. Nemám najmenšie pochybnosti o tom, že moji kolegovia napr. z GB , Francúzska, Holandska, z ČR alebo Maďarska vykonávajú skúšky dobre. Všetky laboratóriá vrámci siete OMCL sme pod kontrolou a riadením Európskeho úradu pre kvalitu liekov v Štrasburgu, ktorý auditmi a medzinárodnými porovnávacími skúškami dohliada nad porovnateľnou úrovňou laboratórií. Na náš trh sa dostávajú len vakcíny s európskym certifikátom, ktorý môžu vydávať len laboratóriá členských štátov, prípadne švajčiarske a nórske, ktoré tiež podpísali dohodu o vzájomnom uznávaní analytických certifikátov na vakcíny.

Pridať nový príspevok