odkaz pánu Liptákovi doktorovi otitulovanému

Magdaléna | 02.03.2011

Vážený pane,
Vy ste v prvom rade občan tohoto štátu a máte rovnaké práva a povinnosti ako každý iný. To že ste doktor Vám nedáva nijaké práva naviac, Vy veľmi dobre viete, že Vaše právomoci lekára končia tam, kde pacient vysloví svoj nesúhlas s navrhovaným zákrokom v súlade so zákonom 576/2004 § 11 ods. 8 písm d/ v súlade s § 6 odsek 8, nech by bol tento navrhovaný zákrok akýkoľvek aj trebárs podľa Vás prospešný. Slušne povedané, nehovoríte pravdu - pretože nie štát ale rodič je zákonným zástupcpom svojho dieťaťa pri aplikovaní súhlasu alebo nesúhlasu v prípade zdravotnej starostlivosti. Želám si, aby táto doba temna v slovenskom zdravotníctve konečne pominula, lekári sa prestali vyhovárať na to, že nie sú právnici, a prestali človeku upierať jeho práva, ktoré mu zaručuje zákon o Zdravotnej starostlivosti 576/2004 a Ústava SR, kde pripomínam, nikoho nemožno nútiť aby konal niečo v rozpore so zákonom. Ak Vy budete nútiť rodičov aby napriek svojmu nesúhlasu uplatnenému podľa zákona ako zástupcovia svojho dieťaťa aj tak vydali dieťa Vašim praktikám, tak to je porušenie zákona z Vašej strany.

Pridať nový príspevok