poučenie môžu dať podpísať, ale...

M. | 19.02.2012

nesmú nútiť podpísať. Okrem toho máte zákonný nárok odmietnuť aby Vás vôbec niekto o niečom išiel slovne poúčať. Úspešne si to môžte vyargumentovať ńasledovným: človek, pacient má právo na základe zákona:

576/2004 Z.z. §6 ods (3) Každý, kto má právo na poučenie podľa odseku 1, má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam. Čiže nemožno urobiť písomný záznam že pacient bol poučený ale odmietol podpísať, ale musí sa urobiť záznam, že pacient si odmietol vypočuť, prečítať poučenie. To je veľký rozdiel.

Navyše podľa toho istého zákona: §6 odsek (1) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (ďalej len poskytnúť poučenie )

To znamená, že RUVZ NR,TT a DS ak dávajú skutočne podpísať poučenie takéhoto znenia kde absentuje informácia o možných RIZIKÁCH, ktoré môže vakcína spôsobiť, nie je v súlade so zákonom, pretože poučenie nemožno považovať za úplné, (ak pacient neodmietne poučenie, musia totiž informovať nielen o rizikách odmietnutia zdravotnej starostlivosti ale aj o rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti ! )

Pridať nový príspevok