Hlavne neskočiť na háčik

Brano | 31.03.2011

Toto pavyhlásenie je čisto len právnickým trikom.
Práva rodiča v demokratickej občianskej spoločnosti sú suverénne nadradené pred akékoľvek spoločenské záujmy. Inými slovami - ak vám vypadne dieťa z okna pôjdete do basy, pretože ste za svoje dieťa zodpovedný. A práve z tohto titulu vyplýva zákonná povinnosť rodiča hájiť zdravie a bezpečnosť svojho dietaťa - a to aj napriek zákonom v priamom konflikte, pretože tie sú svojim účelom podriadené vyššiemu morálnemu princípu a to princípu práva rodiča vychovávať svoje dieťa v súlade s tradíciami, náboženským presvedčením a svetonázorom rodičov.
Z deformovaného stavu súčasnej legislatívy vyplýva niekoľko absurdných možností:
1. Ak vinou rodiča dôjde k smrti dietaťa (napríklad vypadne z okna) nesie za ňu plnú trestnú zodpovednosť. Ak vinou očkovania dôjde k smrti dietaťa nesie časť viny rodič, pretože o rizikách bol informovaný?
2. Ak po zdĺhavom osvojovacom procese bude adoptované dieťa náhradnému rodičovi a ten sa rozhodne po zvážení rizík očkovania ho nevykonať, bude to dôvod na odobratie dietaťa z opatery?
Nenechajme sa zaviesť do diskusií o klinických štúdiách, o nákazlivosti, o zneužívaní funkcií, o korupcii lekárov a podobne. Je to len voda na ich mlyn aj napriek tomu, že mnohé z týchto tém by stáli za to aby sme sa za ne bili hlava-nehlava. To našim deťom nepômože. To o čo tu ide sú nespochybniteľné práva nás rodičov.
Ak nám dnes vezmú právo rozhodovať o správnosti lekárskych postupov čo bude zajtra? Eutanázie postihnutých? Transporty? Možno sa pousmejete. V histórii však bolo až príliš veľa hrôz, ktoré sa diali za tichého súhlasu.

Pridať nový príspevok