Re:Akoze-dialog

Ing. Marián FILLO | 07.02.2011

Vážený pán Melisko,

myslím, že slovo "krvilačný" je úplne namieste, keď ide o
1. POVINNÝ zdravotnícky zákrok, ktorý
2. v NEZANEDBATEĽNOM POČTE prípadov vedie k ÚMRTIAM a TRVALÝM POŠKODENIAM ZDRAVIA.

Mohli by sme to tiež nazvať tyraniou, keďže diktatúra je na to vlastne príliš slabé slovo.

Z ekonomickej stránky farmaceutickej firmy sú tie úmrtia poľutovaniahodné a nie sú cieľom (skôr naopak), ale tie trvalé poškodenia zdravia sú pre farmaceutickú firmu veľmi zaujímavé, keďže vytvárajú doživotných zákazníkov. A tých je práve drvivá väčšina. Úmrtí je len malý zlomok z toho, takže ich možno chápať z hľadiska firmy ako "povolenú stratu".

Stránka sa volá "Očkovanie - za a proti" preto, lebo POSKYTUJE PRIESTOR obom stranám i čomukoľvek medzi nimi, a to BEZ CENZÚRY. Jediné, čo tu cenzurované je, sú vulgarizmy, hanobenie národa, rasy a presvedčenia, propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, ako aj podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 88 a ďalších § Trestného zákona.

Keď už sme pri tom, ÚVZ SR a odborníci v PSPI (kolegovia Dr. Urbančíkovej) už neraz boli prinajmenšom na hrane Trestného zákona, a dovolím si tvrdiť, že niektorí (celkom preukázateľne napr. prof. MUDr. Ivan Hruškovič, CSc.) literu zákona aj prekročili, a to svojimi výrokmi na adresu Rómov.

No a ÚVZ SR je v podstate sám o sebe "skupinou smerujúcou k potlačeniu základných práv a slobôd", viď napr.:
https://www.slobodavockovani.sk/news/protipravnost-povinneho-ockovania/

Niektorí lekári komunikujú, lenže ako? MUDr. Špániková si hudie svoje v časopise Mama a ja, pričom mám dôkazy o jej napojení na Pfizer/Wyeth, MUDr. Urbančíková, prof. Dluholucký a MUDr. Šimurka si zase hudú svoje v Pfizerom platenom Sprievodcovi očkovaním, a ani jedno z toho nie je otvorená diskusia ako napr. tu na tejto stránke.

RÚVZ a ÚVZ SR zase komunikujú len jednostrannými vyhláseniami na tlačovkách a tlačovými správami posielanými do regionálnych a celoštátnych médií, ale celé je to také jednostranné.

Prečo nenapíšu článok pre nás? Lebo im ho (na rozdiel od Pfizeru) nie sme schopní zaplatiť? Potom by to ale celé bolo o biznise, nie o skutočnej ochote otvorene komunikovať.

Takže ukážte mi, prosím, jedného jediného odborníka - zástancu očkovania, čo je na Slovensku ochotný otvorene verejne diskutovať o očkovaní a zároveň nie je v konflikte záujmov s niektorým výrobcom očkovacích látok, ani nie je podriadený štátnej očkovacej ideológii (tzn. v hierarchickej štruktúre niekde pod Dr. Mikasom), z čoho vyplýva nutnosť "držať hubu a krok" a za žiadnych okolností si "neotvoriť papuľu" proti akémukoľvek očkovaniu. Naozaj by som rád vedel, či taký niekto vôbec na Slovensku je.

Pridať nový príspevok