Re:pre pani doktorku

Filip | 06.02.2011

Títo zanietení propagátori očkovania sú rôznymi spôsobmi finančne i spoločensky (automatické uznanie za odborníka) motivovaní,tak je ťažké odhadnúť,do akej miery sú aj zaslepení a veria tomuto biznisu.

Pridať nový príspevok