Re:otázka

Ing. Marián FILLO | 05.02.2011

Nehovoriac o tom, že mohlo ísť o pneumokoka nepokrytého Prevenarom, a taktiež že v 8 mesiacoch by mohlo mať dieťa v sebe nanajvýš dve dávky z celkových troch dávok Prevenaru, čo by nemuselo stačiť na vytvorenie ako-tak použiteľnej hladiny protilátok. Zároveň by sa tiež mohlo stať, že to dieťa bude "non-responder", čiže na očkovanie si nevytvorí dostatok protilátok, hoci väčšina iných detí by si ich vytvorila.

Takéto konštatovanie (zomrelo neočkované 8-mesačné dieťa) bez ďalších informácií o okolnostiach, zdravotnom stave, socio-ekonomickom prostredí, použitých liečebných prostriedkoch atď. je čistým citovým vydieraním.

To, že si MUDr. Urbančíková neporadila s tým pneumokokom a že jej to dieťa umrelo pred očami (čo je nepochybne tragické), ešte neznamená, že napr. vnútrožilovo podaný vitamín C by nezabral, alebo že by nezabral nejaký iný ne-alopatický prostriedok. Konštatovanie MUDr. Urbančíkovej nakoniec môže znamenať len to, že "moderná" medicína je voči pneumokokom neraz bezradná a jediné, čo dokáže, je očkovanie, ktoré však nie vždy vytvorí dosť protilátok a neraz aj samo zabíja - a to v podobnom počte prípadov ako to ochorenie, ktorému má zabrániť. Je to teda skôr kapitulácia "modernej" medicíny než skutočný argument za očkovanie proti pneumokokom.

Mimochodom, Prevenar 13 (Pfizer) patrí vo Francúzsku medzi 76 najnebezpečnejších, ostro sledovaných liekov:
https://www.slobodavockovani.sk/news/zoznam-59-medikamentov-pod-prisnym-dohladom-francuzskych-zdravotnickych-uradov/

Náhoda???

Pridať nový príspevok