Vychovávame odborníkov

Eva Juhárová | 03.02.2011

Milí diskutujúci,

ak si zaktivizujete odkaz z tohto článku "rozhodnutie rady pre reklamu", podnadpis Komentár, otvorí sa vám stránka Rady pre reklamu.
V upútavke na tejto stránke beží tento text:
"Vychovávame reklamu"
"Reklama nesmie klamať, zavádzať a pohoršovať a musí byť v súlade s etickým kódexom."
Ide o "obyčajnú" reklamu, reklamu, pri ktorej je každému súdnemu človeku jasné, že zveličuje, skresľuje a používa také prostriedky, aby v prijímateľovi vzbudila záujem, prípadne vyvolala potrebu zaobstarať si predmet reklamy. A predsa, poznajúc silu médií, existujú zákonom stanovené normy, ktoré musí takéto navádzanie na kúpu dodržiavať, viď Zákon o reklame.
Akonáhle však údajne v našom záujme medicínski odborníci rozhodnú o použití nejakého produktu farmaceutického priemyslu, ich spôsoby majú neraz veľmi ďaleko od vyššie uvedených základných pravidiel reklamy.
Aby pacienta primäli k použitiu produktu farmaceutického priemyslu:
- sú schopní tvrdiť veci, ktoré sú v rozpore s údajmi na príbalovom letáku od samotného výrobcu produktu
-sú ochotní využiť nevedomosť a neinformovanosť pacientov o povahe liečiva i choroby
- sú schopní nátlaku a neprimeraného citového vydierania, vyvolávajú pocit ohrozenia a strachu v prípade nepoužitia produktu
To všetko vo vzťahu, kde majú postavenie odborníka, teda človeka, ktorého dôvody konania zostávajú laikovi - neodborne vzdelanému v úzkej špecializácii skryté.
Veľa úsilia na tejto stránke venujeme práve tomu, aby sme "vychovali odborníkov", teda aby ich vyjadrenia k aplikácii produktov tretích subjektov - famaceutických firiem - boli aspoň na takej úrovni a spĺňali aspoň tie kritériá, ktoré zo zákona musí spĺňať reklama.

Pridať nový príspevok