lekári by mali byť pre verejnosť odborníkmi

matka | 29.01.2011

Vyjadrenia a spokojnosť Mudr. Márie Avdičovej s priaznivou situáciou vo výskyte "nebezpečných chorôb", ktoré vraj vďaka očkovaniu u nás nepoznáme, považujem za neprofesiálne a zavádzajúce.

Ako vedúca odboru epidemiológie RÚVZ (ÚVZ), by mala zalamovať rukami a alarmovať svojich kolegov a detských pediatrov a informovať aj o štatisitikách niekoľkostonásobného zvýšenia výskytu ochorení ako autizmus, cukrovka, autoimunitné ochorenia, alergie, krvné ochorenia, detské leukémie - lymfadenopatie, lymfómy, neuroblastómy, nádorové ochorenia u detí, ktoré sme pred 20 rokmi mohli narátať len na prstoch jednej ruky.

Je zarážajúce, že výskyt práve týchto skutočne nebezpečných ochorení začal stúpať s pokrokom a zavádzaním čoraz kvalitnejšieho a väčšieho počtu vakcín do očkovacieho kalendára.

Je neprofesionálne hovoriť len o výskyte infekčných ochorení, pritom sa jedná o bežné detské choroby, ktoré sme my prekonali bez vážnych následkov a komplikácií aj bez očkovania, a zdá sa že práve preto, že sme neboli proti viacerým očkovaní, a tak aj ich preiebeh prebiehal typicky a špecificky.
Kdežto dnešné deti očkované penta, hexa a množstvom ďalších vakcín, aj súčasne aby mamičky vraj nemuseli chodiť viackrát k pediatrovi s dieťatkom, prekonávajú aj napriek očkovaniu tieto naočkované choroby proti ktorým sa očkuje, avšak s atypickým a nešpecifickým priebehom a tak aj diagnóza častokrát zneje zavádzajúco, nerozpoznane, keďže odborníci za nič na svete nechcú pripustiť (okrem teploty a zápalu v mieste vpichu), že práve očkovanie môže vyvolať, čo aj vyvoláva ( je dosť rodičov so skúsenosťami ) ochorenie, proti ktorému sa očkuje s katastrofálnymi komplikáciami a následkami.

Nesúhlasím s vyjadrením, že očkovanie je ochranou, a už vôbec nie, že je ochranou pred komplikovaným priebehom ochorenia.
Práve naopak, tieto komplikácie sa zametajú pod koberec, častokrát pod názvom inej diagnózy.

Každému odborníkovi musí byť jasné (a to sú fakty, to nie je antivakcinačný výmysel), že vnútrosvalové alebo intradermálne podanie vakcín vyvoláva imunitnú odpoveď len na základe vnútrosvalovej, intradermálnej identifikácie chorobných antigénov s vynechaním reflexno-komunikačnej identifikácie chorobných antigénov prostredníctvom "epitelu prirodzeného prvého kontaktu", čo sú príslušné sliznice, kadiaľ obyčajne do organizmu prenikajú. (napr. obávaná tuberkulóza, ale aj všetky ostatné proti ktorým sa povinne aj nepovinne očkuje).
Aj vnútrosvalove, intradermálne podané vakcíny majú schopnosť vyvolať odpoveď imunitného systému, ale oslabí imunitu epitelu slizníc-čiže epitel ústnej dutiny, dýchacích ciest a tráviacej sústavy, kadiaľ vírusy a baktérie prenikajú prirodzene. Identifikácia
chorobných antigénov prostredníctvom epitelu slizníc tak absentuje a jeho imunita aj príslušné neuroendokrinné procesy ochabujú, hoci ostatné imunitné procesy intradermálne, vnútrosvalovo naštartované sú ovplyvnené.
Po očkovaní proti chorobám proti ktorým sa očkuje, tak pri nákaze prirodzenou cestou, deti tak nemusia reagovať adekvátnou imunitnou odpoveďou a potom sú na ochorenia zraniteľnejšie.
Imunitné bunky vo vrstve kože po podaní vakcíny stimulujú imunitnú odpoveď, ktorá nie je odpoveďou prostredníctvom epitelu slizníc-prirodzeného prvého kontaktu, ktorým obyčajne vírusy a baktérie obyčajne do organizmu prenikajú, čím sa supluje vlastná reflexná eliminácia patogénov atakujúcich epitel slizníc, potom prirodzenej imunitnej ochrane chýbajú reflexné podráždenia receptorov imunitných buniek prostredníctvom epitelu prirodzeného kontaktu, alebo sú menej intenzívne, čím reflexná odpoveď IS v produkcii obranyschopných látok pri nákaze prirodzenou cestou je pomýlená alebo chýba.

Pri opakovanom pomýlení obranných funkcií pomocou vnútrosvalového, intradermálneho podania vakcín dochádza k zabúdaniu imunoreflexov štartovaných prostredníctvom epitelu slizníc a dôsledkom ich zníženej aktivity klesá ich protichorobná imunorezistencia, ďalším opakujúcim sa očkovaním dochádza k degenerácii imunity aj neuroendokrinných komunikačných väzieb v epiteli slizníc-prirodzeného prého kontaktu a môžu vzniknúť imunodeficitné stavy a malígne ochorenia!

"Epitel prirodzeného prvého kontaktu" pri ochoreniach, proti ktorým sa očkuje je súčasťou imuno-neuro-endokrinných procesov a vnútrožilové, vnútrosvalové, intradermálne podané vakcíny ho z imunitnej ochrany vyraďujú.

Invázia patogénov vakcínou vyvolá rozdielne imunoadaptačné prispôsobenie, než invázia patogénov cez príslušné sliznice-ústna dutina, dýchacie cesty, tráviaci systém.
Invázia patogénov vakcínou vyvolá dysreguláciu imunitnej odpovede na anigény a nerovnováhu vo vývoji subpopulácií T-lymfocytov v prospech Th2 fenotypu, ktorý sa spája s atopiou a ďalšími závažnými ochoreniami.

Takže ak atakujeme organizmus chorobnými antigémni inde, než zvykne byť atakovaný ich prirodzenou expozíciou, môžeme ovplyvniť iba časť imunity, ale nie celok, čím dochádza na príslušných slizniciach k pomýleniu adekvátnej tvorby protilátok na chorobné antigény, ktoré nás neskôr napadnú prirodzenou cestou prostredníctvom slizníc.

Ignorovať principiálnu zásadu vstupu nákazy do organizmu a principialnu zásadu prirodzenej imunitnej obrany je vysoko nezodpovedné, čo považujem od odborníkov za podvod páchaný na imunitmom systéme a zdraví dieťaťa.

Teší ma posolstvo epidemiológov k občanovi-rodičovi-deťom a verím, že tisíce rodičov sa konečne dočká skutočne odborných, objektívnych a pravdivých informácií na ktoré majú právo v rámci informovaného suhlasu, aby vedeli aký dopad má vakcinácia na imunitu dieťaťa a mohli sa tak slobodne rozhodnúť, lebo preventívna imunosupresia ako zdr.starostlivosť, môže mať predsa len rôzne následky.

Pridať nový príspevok